fbpx

Rapport fra Lederundersøkelse

Rapport fra Lederundersøkelse

NNLs årlige lederundersøkelse handler om å utforske hva norske ledere er opptatt av. I år handlet undersøkelsen om ledergrupper. Under følger et utdrag av interessante funn fra årets undersøkelse.

Spørsmål om kompetanse er vanskelig. Dette gjelder spesielt egenvurderinger. De fleste ledere mener de har riktig kompetanse i ledergruppa. De mener de har de egenskapene og sammensetningen som trengs for å løse oppgavene. Det skulle vel egentlig bare mangle, men når vi spør om strategi blir dette mer interessant. Det viser seg at de arbeider lite med strategi og langsiktig utvikling av virksomheten.

Det er derfor interessant å se på kompetanse, fordi kompetanse henger sammen med strategi. Det vil si; har vi det vi trenger for å nå våre mål? Strategi fordrer en vurdering av kompetanse. På samme måte er kompetanse uten strategi meningsløst. Er det mulig å ha rett kompetanse hvis man ikke vet hvor man skal?

Det er dermed sannsynlig at den kompetansen de viser til handler om å løse oppgaver relatert til daglig drift. Det er nok realiteten til de fleste. Her ligger en utfordring og et stort utviklingspotensial. Hvordan skal man sikre virksomheten mot fremtiden når man bruker all tid på drift?

En av våre felles utfordringer er bærekraft. Bærekraft er et vanskelig tema som mange virksomheter må forholde seg til fremover. Det er noe som stadig flere blir opptatt av som samfunnsansvar. Men det skaper press for endring og kan være utfordrende i forhold til konkurranseevne.

Undersøkelsen viser at mange er opptatt av bærekraft. De gjør noe, – men ønsker å gjøre mer. Den viser også at noen ikke har oppmerksomhet på dette i det hele tatt.

Kanskje mange ikke tenker på bærekraft som kompetanse? Det er forskjell på kunnskap og kompetanse. Det første handler om dårlig samvittighet, det andre handler om å kunne bruke bærekraft til noe konstruktivt.

 

 

 

Vi ser enorm spredning når vi spør om bedrifter har kartlagt sine største avtrykk innen bærekraft.

 

 

Men selv om de ikke har kartlagt sine avtrykk, har de gjort konkrete tiltak for å redusere avtrykket. Hvor treffsikre er da disse tiltakene hvis man ikke vet hvor «skoen trykker»?

Privat næringsliv er betydelig mer opptatt av bærekraft enn det offentlige. Det er tydelig at offentlige virksomheter henger etter her. Men det er kanskje ikke overraskende, da bærekraft fortsatt er et relativt nytt konsept. Vi vet vi må begynne å gjøre noe, men det er fortsatt litt uklart hvordan.

Neste nyhetsbrev vil vi skrive om flere funn fra undersøkelsen. Følg med!

Om utvalget:

Undersøkelsen har 129 svar.

Temaet i år handlet om ledergrupper, og vi ville derfor bare ha respondenter som satt i en ledergruppe eller hadde bred erfaring på området.

Hvorvidt resultatet er generaliserbart er vanskelig å si. Respondentene er imidlertid svært representativ i forhold til hva som skal måles. En ledergruppe er som regel færre enn 10 personer, og vi ser at mange ulike bedrifter er representert. Ut fra demografi ser vi at de aller fleste er godt over 40 år, har mer enn 10 års ledererfaring og er fra mellomstore eller store virksomheter. Det er også en overvekt av menn. Dette stemmer overens med tall fra SSB. De siste tallene fra SSB viser at styrer i private virksomheter har 20% kvinner. Vi har en noe større kvinneandel enn normalt (33%), men undersøkelsen handler ikke bare om styrer. Her kunne vi med fordel ha spurt om type ledergrupper respondentene var med i. I tillegg har offentlige virksomheter noe større kjønnsbalanse.

Demografi:

Når vi ser på resultatet på hvert spørsmål, må vi også se om ikke resultatet skyldes demografiske forskjeller. Det vil si; kan fordelingen på spørsmålet forklares ved at personer i små bedrifter svarer annerledes enn personer i store? Kan det være forskjeller i kjønn, alder, bransje eller sektor?

 

Den største forskjellen ser vi innen temaet bærekraft, mellom privat og offentlig sektor. Innenfor bærekraft er det videre ingen store forskjeller i demografi.

Relaterte sider

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.