fbpx

Personlighet og ledelse – det henger sammen

Personlighet og ledelse – det henger sammen

Vi som er ledere, setter vårt personlige preg på lederrollen, enten vi vil eller ikke.

Skrevet av: Rune Odyssevs Madland

Det å lede er et personlig anliggende. Vi som leder, byr på oss selv og investerer tid og energi på å utøve vårt ansvar og våre oppgaver på en god måte. Du jobber ikke i et vakuum. Du stikker hodet frem, og alle rundt deg vurderer deg, dine handlinger og din væremåte. Det forventes at vi er autentiske, og vi prøver å være det. Det er liksom in for tiden. Vi skal være «hel ved», forutsigbare og til å stole på. Det å lede, er derfor ikke primært ei formell rolle, men et personlig anliggende.

Vår personlighetskonstitusjon blir derfor interessant i forhold til vår måte å utøve ledelse på. De andre er opptatt av hvem vi er, og hvorfor vi opptrer som vi gjør. Det tøffeste spørsmålet som noen kan stille oss som er ledere, er: «Hva er det ved deg som gjør at vi andre trygt kan og vil følge deg?».

Det er en klar sammenheng mellom din personlighet, hvordan de rundt deg oppfatter deg og din formelle rolle som leder.

 

Alt du gjør, har betydning

Din livshistorie, dine relasjonelle erfaringer og din personlighetsmessige støpning har stor betydning for måten du leder på og hvordan du blir oppfattet av de andre rundt deg. Ditt personlige lederskap skjer i møte mellom deg selv, din rolle og dem du er leder for. Hvordan du og de andre oppfatter deg som leder, handler ikke om teorier og teser. Det handler om opplevd virkelighet, om hvordan de andre opplever deg. Vi kan ha de beste intensjoner og kommunisere velment, tydelig og klart med gode hensikter. Det er ikke sikkert at de oppfatter vårt budskap i tråd med vår intensjon. Emosjoner, følelser og tanker er i sving, helt utenfor vår kontroll.

Selv ønsker jeg å være et rasjonelt, analytisk, strukturert og planmessig menneske. Jeg blir irritert og en smule frustrert når mitt selvbilde får en knekk ved at andre opplever meg som emosjonell, impulsiv og lite strukturert. Vi som er ledere, betaler en pris når vi trer inn på arenaen og står frem som ledere.

Lykken er å blomstre som menneske

Når du leder, handler det om relasjonene mellom deg og de andre rundt deg, og om hvordan du håndterer relasjonene og situasjonen her og nå, og ikke der og da. Vi skal være klar over at det ikke finnes mennesker som er bare rasjonelle, bare emosjonelle eller bare følelsespreget. Nevrologi og psykologi stadfester at vi er holistiske, styrt av sansninger, emisjoner, følelser og tanker.

«Kjenn deg selv» (gresk: gnoti seavton) var innskriften på Apollon-tempelet eller orakeltempelet i Delfi. I NNL bruker vi tid og energi på å reflektere over hvem vi er som personer, hvordan vi personlig preger våre lederfunksjoner og hvordan vi oppfattes av andre rundt oss. Vi bør være oss selv i våre lederroller; vi bør være autentiske. Men hva betyr det for deg og meg? Når er vi autentiske? For noen er det grunnleggende spørsmålet: «Hvem er jeg?». Jeg er hellig overbevist om at jeg aldri finner to streker under svaret på det spørsmålet. Jeg er mer og mer opptatt av å finne frem til potensialet ved meg selv og hos dem jeg møter som ledetrener. Hva er våre sterke sider? Hva gjør vi i dag litt av, og kan gjøre mer av? Slik endrer jeg uttrykket «kjenn deg selv» til «kjenn dine styrker, og dyrke dem». De gamle grekerne snakket om minst tre former for lykke; øyeblikkenes lykke, sammenhengende opplevd lykke i livet og den fornemste form for lykke; eudaimonia eller lykke ved å blomstre (engelsk: flourish).

Å skape fremtid – on the edge

Med Jean Paul Sartre tenker jeg at det finnes ikke noen annen gud enn det enkelte menneske; du, jeg og de andre. Vi har frihet, ansvar, vilje, valg og muligheter til å realisere vårt eget potensiale. Vi kan skape små og store underverk. Og vi kan inspirere de andre rundt oss til å gjøre det samme.

I NNL legger vi vekt på at det å lede er et verb, det er handling. «Ikke si det, gjør det», er et av våre slagord. I tillegg legger vi vekt på at det å lede er en relasjonell greie. Ledelse er kontaktsport. Det handler om deg og ditt forhold til dem du leder og samarbeider med. I tillegg er det å lede noe som gjelder her og nå. «Gjort er gjort, og spist er spist», sier vi. Historien gir oss bakgrunn å lede ut fra. Fremtiden er det vanskelig å spå om; vi lever på grensen til fremtiden hele tiden. Å være leder, er derfor en grenseaktivitet. Vi er «on the edge». Det krever blant annet at vi tør, våger og viser mot.

Å lede på din måte – nå er det din tid

Du selv og din personlighet preger din måte å utøve lederrollen på. Vi er sannsynligvis enige om at Håkon VII, Olav V og nå Harald V har preget og preger utøvelsen av kongerollen på hver sin personlige måte – i sine tider.

Det er først og fremst ut fra deg selv og din egen selvinnsikt at du lærer å forstå andre rundt deg. Forstår du ikke deg selv, så er det umulig å forstå andre.

Når du leder, så vil du gjerne påvirke andre til å samarbeide om prosesser og verdiskaping mot felles mål. Sannsynligvis vil du også at de andre vokser med deg som leder. Og du vil trolig at dere sammen skaper en verden som andre gjerne vil tilhøre. Vi i NNL har nettopp dette som vår «hårete visjon» – «å skape en verden som folk gjerne vil tilhøre». Det høres kanskje sprøtt ut? Jeg synes det inspirerende. Det handler om hvordan vi som enkeltmennesker sammen kan bidra til noe stort og varig.

Dersom du vil lede, krever det at du har selvinnsikt. Den er grei. Det krever at du er radikalt ærlig mot deg selv. OK? Og det krever at du er i stand til og villig til å forstå hva de andre rundt deg tenker og opplever, altså en grad av empati og evne til å forstå andres tanker og følelser.

All forandring starter ved at vi endrer oss selv

Det å være leder, fordrer ikke bare at du «kjenner deg selv», men også at du oppriktig ønsker å få frem det beste i deg selv, hente ut ditt potensiale. All forandring og forbedring starter med selvforandring. Du kan ikke endre andre, dersom du ikke vil og kan endre deg selv. Å utvikle deg selv, betyr ikke at du skal bli annen enn den du er eller kan bli. Du skal ikke kopiere andre eller skaffe deg egenskaper som ikke bor i deg. Å utvikle deg selv, er å vekke til live de beste sidene du har i deg. Å vokse som menneske, innebærer å lære. All læring starter med action – med handling. Deretter er det smart å reflektere og danne seg noen teorier eller antagelser om hvordan ting fungerer. Og så teste ut nye kunnskaper og ferdigheter. Dette er erfaringslæring i et nøtteskall. Å lære, innebærer alltid at vi går utenfor vår komfortsone, våger noen skritt fremover og prøver ut noe nytt.

Å lede krever mot

Vi i NNL ser det slik at ledelse først er mulig når du og jeg er modige nok til å stå frem som de personene vi er og vil være. Vi skal ikke la oss styre av regler, politikk og ledelsesteorier. Vi skal våge å stå frem, være empatiske i relasjoner med andre, og peke så tydelig vi kan på veien videre og fremover.

Ledelse er autoritet, og autoritet oppstår i samspillet mellom den du er, relasjonene du har skapt med de andre, verdiene du bygger på, vurderingene du gjør av situasjonen her og nå og retningen du peker ut fremover.

Sett med forskeren Mc Adams øye, kan vi si at din personlighet «er din unike variasjon over den menneskelige naturs generelle evolusjonære utforming, som blir uttrykt som et utviklende mønster av disposisjonelle trekk, karakteristiske adapsjoner og integrative livshistorier, som er komplekst og differensielt situert i kultur.»

«Det er ingen som er som vi skal». (K Hamsun i «Markens Grøde»)

Relaterte sider

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.