fbpx

Krise trumfer normalitet

Krise trumfer normalitet

Lederen som rollemodell og kulturbærer i kriser fremheves av mange teoretikere som viktig i bygging av kultur.

Den siste tiden har vært annerledes for oss alle. En situasjon som kan oppleves utfordrende. Under følger fem punkter om ledelse og kultur i kriser. Kanskje kan de være utgangpunkt for refleksjon og inspirasjon? God lesning!

1. Krise trumfer normalitet

I kriser gjør det sterke emosjonelle engasjementet at organisatorisk læringen blir intens og varig. Det er nå ledernes «egentlige» motiver og verdier vises. Grunnleggende virkelighetsoppfatninger skapt i kriser endres vanskelig i en normalsituasjon.

2. Gjør som jeg gjør

Adferd som oppleves som «riktig» skaper normer og verdier som etter hvert blir grunnleggende virkelighetsoppfatninger i organisasjonen. «Riktig» adferd defineres av tilstrekkelig suksess på ekstern og intern integrasjon, samt hva lederne løfter fram og er opptatte av. Hva legger vi vekt på og belønner? Lederne må gjennom handling vise organisasjonens normer og verdier – det er hva du gjør som betyr noe. Det du utsetter nå i form av tanken «det tar vi senere når ting har roet seg» blir oppfattet som mindre viktig – også i en normalsituasjon. Det du prioriterer å gjøre oppleves som det viktige i organisasjonen – og vil legge føringer for fremtiden

3. Konflikter

Emosjonene og dilemmaene krisen medfører gir grobunn for situasjoner og tankemønstre som kan skape konflikt.

• Kamp om ressurser – følelsen av å tape/ikke være prioritert (innafor/utafor)
• Opplevelse av urettferdighet (misunnelse)
• Opplevelse av utilstrekkelighet og inkompetanse hos min leder – og meg selv
• Opplevelse av manglende empati fra min leder
• Opplevelse av å bli «utnytta» – egoistisk organisasjon/leder

4. Å dra i samme retning

Emosjonene og dilemmaene gir en mulighet for styrking av kulturen. En tydelig definert måloppnåelse blir avgjørende: Hva der det viktigste vi gjør? Vedvarende frustrasjon/uenighet/systemfeil/personkonflikter kommer til overflaten og kan tas tak i. Demonstrasjon av tilstedeværende ledelse blir viktigere enn før. Demonstrasjon av organisatorisk omsorg og tilhørighet blir avgjørende

5. Beslutninger

Kriser kjennetegnes av usikkerhet og opplevelse av kaos. Ledelsen tjener på å oppleves som entydig og samstemt. God kommunikasjon og åpenhet for intern uenighet, men med disiplin for ekstern enighet anbefales. Fordi ledelsen må ta valg i en uoversiktlig situasjon bør de beslutningene som tas kunne begrunnes ut fra den informasjon man sitter på til enhver tid, verdivalg og ønsket organisasjonskultur. Det vil bli fattet gode, så vel som mindre gode beslutninger underveis. Lær av prosessen som førte fram til den beslutningen gjennom hyppig åpen evaluering internt i ledergruppa

Disse punktene er verken utfyllende, eller endelige, men ment som innspill til deg som leder eller medarbeider. Punktene bygger delvis på forskning, delvis på NNL sitt tankegods, og på egen erfaring fra å jobbe med ledere og ledergrupper i snart 20 år. Det er som vi vet mange veier inn til godt lederskap, og tar vi oss tid til å reflektere og justere underveis blir det gjerne litt bedre. Lykke til der du er.

Av: Frode Mikaelsen

Relaterte sider

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.