fbpx

Kan personlighet endres?

Erik Nerva, utviklingsleder NNL_ledelse

Kan personlighet endres?

I kognitiv psykologi er det to kjente teorier om persepsjon, altså hvordan vi oppfatter og tar til oss informasjon; bottom-up og top-down.

Bottom-up ser på persepsjon som data-drevet og forklarer at all informasjonen vi sitter på kommer inn gjennom våre sanser, fra noe eksternt til noe internt. Top-down teoriene vektlegger at vi mennesker ikke er nøytrale observatører i livet – vi er farget av kunnskap, regler, forventninger og erfaringer, som i sin tur påvirker hvordan vi oppfatter informasjonen vi tar inn over oss gjennom sansene våre. Som den franske forfatteren Anaïs Nin en gang sa:

Vi ser ikke ting som de er, vi ser dem som vi er.

Gjennom NNL sine lederprogram får deltakerne både innsikt og forståelse om hvorfor de er som de er, og gjør det de gjør. Og i lederutviklingsprosesser har vi gode erfaringer fra bruk av personlighetsindikatorer for å bevisstgjøre på nettopp denne delen.

Personlighet er det viktigste grunnlaget for atferd! Og for å utvikle og trene på lederatferd bør man i hovedsak jobbe på to plan:

1.      Bevisstgjøring om ens personlige preferanser og forutsetninger
2.      Trening på relevant og hensiktsmessig atferd på de aktuelle områdene.

Da er spørsmålet: – Kan personlighet endres?

En meta-analyse undersøkte hvorvidt personlighetstrekk (fra Femfaktormodellen, «FFM») endret seg som følge av terapi i kontrollerte settinger (Roberts mfl., 2017). Undersøkelsen avdekket flere relativt varige endringer; særlig ble skåren på «Emosjonell ubalanse» (Nevrotisisme) redusert, og «Ekstroversjon» gikk opp. En mindre økning ble observert i «Planmessighet», «Omgjengelighet» og «Åpenhet for erfaring». Terapien måtte vare i fire til åtte uker for at endringene skulle bli merkbare. En kan undre seg om personligheten endret seg som følge av terapi, eller om terapien reduserte noe som hemmet personligheten fra å bli uttrykt – at man kommer tilbake til sitt «sanne jeg».

Viljestyrt endring

En annen studie undersøkte om folk kunne bestemme seg for å endre personligheten – en viljestyrt personlighetsendring (Hudson & Fraley, 2015). I første studium satte 135 deltakere seg spesifikke mål for endring i personligheten («FFM»). Halvparten av deltakerne i studien deltok på et “treningsprogram” for målbasert intervensjon. Målene deltakerne hadde satt seg hadde ønsket effekt; hvis noen ønsket å bli mer ekstrovert, så klarte de det. Nøkkelen er å sette seg spesifikke endringsmål – da er sjansen stor for at du klarer å endre personligheten i den retningen du ønsker. Det var gjennom å endre daglig atferd at endringen i personligheten ble realisert.

Dette utfordrer gamle sannheter om personlighet. Født sånn eller blitt sånn antyder at personligheten i stor grad er «satt», selv om vi prater om miljøpåvirkninger eller arvelige faktorer. Det er riktignok for tidlig å trekke endelige konklusjoner da resultatene på forskningen varierer noe. Funnene tyder imidlertid på at det kan være mulig å endre sider ved egen personlighet gjennom målbevisst og konkret jobbing.

Vil du vite mer?

Indikatorer – Arbeidspsykologiske verktøy

 

Kilder:

Roberts, B. W., Luo, J., Briley, D. A., Chow, P. I., Su, R., & Hill, P. L. (2017).
A systematic review of personality trait change through intervention. Psychological Bulletin, 143(2), 117–141. https://doi.org/10.1037/bul0000088

Hudson, N. W., & Fraley, R. C. (2015). Volitional personality trait change: Can people choose to change their personality traits? Journal of Personality and Social Psychology, 109(3), 490–507. https://doi.org/10.1037/pspp0000021

Relaterte sider

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.