fbpx

Hvorfor møtes vi?

Hvorfor møtes vi?

NNL-undersøkelsen er en årlig lederundersøkelse som sendes ut til ledere og samarbeidsbedrifter i vårt nettverk. Tema på undersøkelsen er ledelse under covid-19. Dette er første artikkel i en serie der vi presenterer resultater fra undersøkelsen.

Skrevet av: Erik Nerva og Johan Herstad

Ledere uttrykker et stort behov for å treffe andre ledere og diskutere “faget”. Dette behovet øker med ledererfaring. 86% savner kontakt med andre ledere. Videre kan vi se at resultatet på disse to spørsmålene er nokså lik gjennom alle demografier (kjønn, utdannelse, sektor etc).

Det er kanskje ikke overraskende at ledere ønsker å møtes, men det er likevel et behov som ikke bør undervurderes når tilbakemeldingene er så tydelige.

Hvorfor har ledere behov for å møtes?

Svaret er ikke så åpenbart som man skulle tro. Hvis vi ser på lederes opplevelse av pandemien, ser vi at situasjonen har ført til en bevisstgjøring av ens egen lederrolle og tydeliggjort forskjellene mellom ledelse før og under covid-19. Det er lett å forstå at man ønsker å gå tilbake til hvordan man gjorde det før. Men situasjonen man har vært i – og er i – har stilt ulike krav til lederrollen. Det betyr at å lede før pandemien ikke er det samme som å lede under pandemien. Utfordringen blir nå å mestre ledelse etter pandemien.

Hva har dermed vært annerledes i denne perioden? Pandemien har ikke bare tydeliggjort avstand. Det er ikke alle som har benyttet seg av hjemmekontor. Men alle har likevel vært påvirket av pandemien. Det handler om bruk av digitale møter, offentlige retningslinjer, permittering, endret arbeidshverdag og generell usikkerhet.

Fra innovasjon til person

NNL gjennomførte en lignende undersøkelse våren 2020 hvor vi blant annet spurte lederne om hva de tror blir viktigste lederfokus de neste 3 årene. Svaret da var ganske entydig, og ikke veldig overraskende. Våren 2020 var preget av store begrensninger i samfunnet og arbeidslivet, med hjemmekontor, permitteringer og behov for å tilpasse seg denne «nye virkeligheten». 56% av lederne svarte at fokus på nyskapning og det å være tilpasningsdyktig kommer til å bli viktigst i lederrollen fremover. 27% mente at det vil bli viktigere med personorienterte aktiviteter rettet mot de ansatte, og 17% mente at fokus kommer til å ligge på effektivisering av drift og økonomisk stabilitet.

NNL stilte det samme spørsmålet våren 2021. Og svaret har endret seg markant. Heller ikke dette svaret var overraskende, men det underbygger fokuset på sosial interaksjon. Sammenlignet med fjoråret svarte nå kun 11% at nyskapning kommer til å bli viktig fremover. Oppgave-relaterte aktiviteter (effektivisering av drift) gikk fra 17% i 2020 til 15% i 2021. Men den største endringen ser vi i personorienterte aktiviteter som går ut på å inspirere, støtte og myndiggjøre medarbeiderne sine, fra 27% i 2020 til 72% ett år senere. I 2020 måtte lederne venne seg til en ny hverdag over Teams eller Zoom. Ett år med samhandling over Teams og Zoom har behovet for de små fysiske møtene meldt seg. Hva er det egentlig man får ut av det fysiske samspillet på jobb? Hvorfor er det viktig, i en hverdag som stadig blir mer digitalisert?

“Større grupper på Teams fungerer nesten kun som enveiskommunikasjon, men i fysiske møter får man kontakt og kommunikasjon selv om gruppen er ganske stor.”

“Savner de kjappe uformelle samtalene.”

“Fysiske møter er viktig for å fange opp kroppsspråk…det som ikke blir sagt”

“Være sikker på at man har felles forståelse/tolkning”

“Den lille small-talk’en er ikke til stede for enkelt å kunne avdekke, justere og iverksette”

“Se alle godt nok”

“Føle “pulsen” i bedriften. Holde bedriftskulturen ved like”

Sitatene ovenfor er fra det åpne spørsmålet “Hva har vært mest utfordrende med å lede under pandemien enn før?”.

Utfordringer med fraværet av “small-talk” går igjen hos mange. Mange store og små avgjørelser tas i uformelle situasjoner, på pauserom og i korridorer. Det uformelle representerer trygghet og er gode informasjonskanaler. Men dette er også gode kontekster for påvirkning. Det kan være å inspirere, støtte eller overbevise. Kanskje lederens mulighet til å påvirke har gått ned med bruk av avstandsledelse?

Lederens behov

Ledelse kan være ensomt. Ledere ønsker å møte andre ledere for å lære. Det er mye læring av å utveksle erfaringer og lufte frustrasjoner. Pandemien har kanskje forsterket og tydeliggjort dette behovet. Det meste av læring om ledelse er erfaringsbasert og skjer i det daglige ledelsesarbeidet (Tom Karp, “God nok ledelse” 2019). Ledere kan bare det de gjør (i beste fall). Det er uerstattelig læring i å faktisk oppleve ledelse i en pandemi. Men nå sitter vi på masse erfaring om hva som virker og ikke virker. Det er viktig å utnytte dette nå.

NNL- undersøkelsen viser også at

  • 40% av ledere ønsker å lære om strategi. Strategi er en veiviser for usikkerhet, og nært beslektet med en bedrifts visjon. 37% ønsker å lære om endringsledelse.
  • Ledere selv ønsker mindre bruk av hjemmekontor. Men 42% ønsker likevel å ha muligheten til å være på hjemmekontor 1-2 ganger i uka.
  • 81% mener teknologi har gjort lederjobben enklere.
  • Bruk av tid til oppfølging av kolleger har gått ned med 50% fra mai 2020 til mai 2021.
  • Faktoren “optimisme” har gått litt ned, men 91% av ledere mener likevel at de personlig takler pandemien godt.
  • 70% synes det har vært mer utfordrende å lede under pandemien enn før.

Relaterte sider

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.