fbpx

– Det har aldri vært viktigere å trene på ledelse

– Det har aldri vært viktigere å trene på ledelse

Koronapandemi og usikre tider gjør det ekstra viktig å trene for å bli en god leder, mener Stein Markussen i Nordnorsk Lederutvikling (NNL).

NNL undersøkte tidligere i år hvordan ledere mener de har håndtert koronakrisen.

– En stor andel ledere mener de er kompetente og har løst utfordringen godt. Samtidig sier de fleste at de har behov for kompetanse og påfyll, sier Stein Markussen, administrerende direktør i NNL.

Siden midten av 80-tallet har NNL hatt tusenvis av ledere på sine ulike program, nettopp for å trene på ledelse.

– Som leder er det du som er verktøyet. Det er ingen håndverker som ikke ville tatt godt vare på favorittverktøyet sitt – holdt det vedlike og oppdatert det til siste versjon. På samme måte bør ledere ta vare på seg selv, være i utvikling, få inspirasjon og holde seg oppdatert, sier Markussen.

SE MENNESKET: Å se etter det særegne i hvert menneske, hver kultur og hvert oppdrag er grunnlaget for Stein Markussens arbeidsform.

Ledelse i praksis
NNLs erfaring er at de fleste ledere ønsker mer enn bare å få presentert oppdatert kunnskap om ledelse.

– Den største utfordringen vi har i dag er evnen til å omsette kunnskap og innsikt til praktisk bruk i hverdagen. Det å bearbeide kunnskapen fra noe generelt til noe spesielt. Det å stille spørsmålet «hva betyr dette for meg?», sier Markussen.

UTVIKLING: På Hovedprogrammet går du blant annet grundig inn i hvordan du kan utvikle team og dine medarbeidere på en best mulig måte.

Ta ut lederpotensialet ditt
Nå har NNL åpnet opptaket for Hovedprogrammet der man tar utgangspunkt i konkrete utfordringer du som leder står i og hva som skal til for å løse disse. Programmet gir erfaringer og verktøy som kan hjelpe deg til å ta ut ditt fulle potensial som leder.

– På Hovedprogrammet får du ærlig tilbakemelding. De andre deltakerne har ingen taktikk, de er verken kollegaer, ledere eller kunder. Det er ingen spill for galleriet og folk sier hva de mener. Du blir lyttet til og utfordret. Du får gode råd og innspill fra andre, ikke bare fra sitt ståsted, men også med sin forståelse av deg.

– Du sitter ikke bare passivt og mottar, men du må fortelle hva du erfarer, ha du gjør og hva vil du gjøre neste gang. I dette ligger en forpliktelse, du går fra intensjonsnivå til handlingsnivå, og der handlingsnivået er det viktige.

FOREDRAG: En miks av foredrag, gruppearbeid og personlig utviklingsarbeid møter deltakerne på Hovedprogrammet.

Verdibasert ledelse
– NNL jobber med utgangspunkt i verdibasert ledelse, hvilke utslag gir det i en koronasituasjon?

– Verdibasert ledelse er en prosess – ikke et ferdig konsept. Det handler om en bevissthet om hva som er riktig og rett, og kontinuerlig stille etiske spørsmål. En godt begrunnet håndtering av dilemmaer. Faren med korona er at den skaper større avstand mellom mennesker. Vi treffes sjeldnere og vi treffes digitalt.

Markussen er redd for at den enkeltes forpliktelse til fellesskapskapskulturen blir mindre tydelig.

– Når alle sitter på hjemmekontor er det ekstra vanskelig å ta vare på kulturen i virksomheten. Den handler om identitet, tillit, tilhørighet og den omsorgen og forpliktelsen folk har overfor hverandre. Hvis man aldri møtes, er det lett å få tunnelsyn og det er farlig å bli selvopptatt. Det er viktig å møtes og åpne opp for nye perspektiver. Hjemmekontor skaper også utfordringer i forhold til daglig læring og erfaringsdeling.

VEILEDER: Hver deltaker på Hovedprogrammet får sin egen veileder, som følger deg tett gjennom hele programmet. Kjetil Bones og Mads Stian Hansen er to av programlederne.

Spenner over et helt år
Nettopp nye tema som teamledelse på avstand blir tatt opp på Hovedprogrammet 2021. Programmet spenner over et helt år, og i løpet av året er man på fire ukessamlinger og tre gruppesamlinger á tre dager.

– Det er et omfattende program, men det kommer av erkjennelsen av at skal du på treningsleir, så holder det ikke med to timer annenhver måned. Du må trene intensivt. Skal du bli virkelig god, så må du trene. Du kan ikke bare gjøre det samme om igjen, men ha evne til å forstå hva som skjer, få tilbakemelding og jobbe med utvikling.

SAMTALE: NNL mener det er utrolig viktig å skape nettverk mellom ledere, og det er lagt opp til at deltakerne skal bli godt kjent med hverandre, både gjennom samtaler, gruppearbeid og øvelser.

Viktig med nettverk
Å bygge sterkere nettverk er også en viktig grunntanke på alle NNLs programmer.

– En av megatrendene i verden i dag er «cocooing», som handler om at når verden oppleves usikker og farlig, så trekker man seg tilbake og inn i sin egen trygge og rolige kokong. For å motvirke denne trenden må vi bygge nettverk, mener Markussen.

Han er forundret over at ledere ikke prioriterer nettverk høyere, ikke bare for at det kan øke salg, men også at det er en viktig måte å holde seg orientert om hva som skjer i ulike bransjer.

– Du holder deg ikke faglig oppdatert på underliggende trender ved å holde deg på ditt eget kontor.

UT AV KONTORET: På Hovedprogrammet får du mulighet til å være i andre omgivelser og få nye impulser.

Utvikle virksomheten
Hovedprogrammet starter opp igjen i februar 2021, og deltakerne er både fra privat og offentlig sektor, kvinner og menn, og fra alle mulige bransjer.

– De som møter opp på Hovedprogrammet får møte andre spennende ledere, de får møte seg selv, de får faglig påfyll av siste forskning innen ledelse, de får trent og testet ut ideer og tanker – og de får nettverk.

I tillegg til programledere og veiledere fra NNL inviteres det spennende gjesteforeleser som deler av sine erfaringer og sin kunnskap.

– Det aller viktigste er likevel at deltakerne får jobbe med seg selv, sitt lederskap og sin virksomhet. Det er heller ikke et program som kun går på personlig utvikling, vi legger også opp til utviklingsmomenter i den enkelte virksomhet.

BALANSE: Du blir ikke en god leder bare av å sitte på skolebenken og lese god ledelseslitteratur. På Hovedprogrammet kan du i trygge omgivelser utforske og prøve nye ting.

Endringsledelse på agendaen
Endringsledelse har vært et buzzord i flere år, men NNL tror at de store endringene i samfunnet kommer i tiden framover.

– De neste årene vil innebære store, brutale endringer. Det vil virkelig virkelig vil utfordre oss, og gjøre noe med hele kulturen, samfunnet og hvordan vi samhandler. Da må vi ha ledere som er , ikke dem som springer mest, men dem som opptrer klokest, og er trygg, modig og handlekraftig.

Er du leder og synes Hovedprogrammet høres interessant ut for deg? Klikk her for å lese mer.

Fakta: NNL (Nordnorsk Lederutvikling)

  • Stiftet av bedrifter, banker, fylkeskommuner, kommuner, universiteter og forskningsinstitusjoner.
  • Det første Hovedprogrammet ble gjennomført i 1988
  • Tusenvis av ledere har gått de ulike programmene Hovedprogrammet, Opptur og Ledelse i front

PRODUSERT AV ITROMSØS MARKEDSAVDELING

Relaterte sider

Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.