w

Hovedprogrammet

Norges mest suksessfulle topplederprogram!
Få nettverk, erfaring og verktøy direkte i din lederhverdag.

Oppstart 5. februar 2018Les mer
04.12.201509:24 Tore Olsen