w

MAP sertifisering

Multi Analyse Profil - øverst i lederens verktøykasse

04.12.201509:23 Tore Olsen

Er det vanskelig å sette sammen team, forstå dine medarbeidere og legge til rette for deres utvikling? 

MAP er NNL sitt egenutviklede arbeidspsykologiske verktøy, spesialdesignet i forbindelse med lederutvikling, rekruttering, karriereveiledning og team- og ledergruppeutvikling. MAP består av en rekke ulike indikatorer satt sammen til en helhetlig rapport. Blant annet måles personlighetstype (MAP Type), teamrolle, intuisjon, problemløsning, konflikthåndtering, yrkespersonlighet, handlekraft, tydelighet og topplederegenskaper.

MAP er trolig det mest kraftfulle og nyttige verktøyet som er utviklet i Norge for ledere. MAP gir presis kunnskap om både enkeltpersoner, samspill i grupper og viktige hensyn som må tas ved beslutninger. 

Dette er noen av bruksområdene ved MAP:

  • et uvurderlig verktøy ved ansettelser
  • til medarbeidersamtaler
  • som ledd i karriereplanlegging
  • i forbindelse med konflikter
  • i arbeid med å utvikle samspill og kultur
  • i prosjekter
  • ved endringsprosesser
  • i sammensetning av ledergrupper

Datoer 2018:
- MAP sertifisering 25. – 28. September
- Oppsummering og eksamen 20. – 21. November

Formålet med sertifiseringskurset er å gi tilstrekkelig forståelse av psykometriske kvaliteter ved tester som er nødvendig for å kunne bruke tester på en profesjonell måte. Under kurset gjennomgås prinsipper for testkonstruksjon, statistikk og metode, kvalitetsvurdering av tester, konsekvenser ved bruk av tester og profilverktøy i forbindelse med personlig utvikling og lederutvikling. 

Sertifiseringen går over 4+2 dager og gir kunnskap og trening som er nødvendig for å anvende verktøyet i praksis. Fullført og bestått eksamen gjør deg sertifisert som bruker av indikator-batteriet MAP bestående av 13 delindikatorer.

MAP er et verktøy som gjør at du som leder kan styre tryggere. Vi i NNL garanterer at dette vil bli noe av det nyttigste du som leder har gjort for deg selv og din organisasjon på kort tid. 

Meld deg på MAP sertifisering her