w

Ledelse i Front

Kunnskap og energi i lederrollen

04.12.201509:23 Tore Olsen


Et praktisk lederprogram for mellom, -team,- og førstelinjeledere. Ledelse i Front tar utgangspunkt i de daglige utfordringene den enkelte leder står i. Programmet går over 3 samlinger á 3 dager, samt en 2 dagers oppfølgingssamling 6 måneder etter. Alle som deltar på programmet kan oppnå 20 studiepoeng ved å melde seg opp til eksamen.
 

Ledelse i Front handler om:
• påfyll av kunnskap, energi og motivasjon til din lederrolle
• å tørre å lede
• utvikling og håndtering av dine medarbeidere
• å skape bedre resultater
• å lage et godt team
• å få kunden til å velge deg
• trygghet i lederrollen
• innsikt og utvikling gjennom anerkjente personlighetsindikatorer
• erfaringsutveksling, trening og samspill med andre ledere
• å skape orden og oversikt, prioritere og velge

En forutsetning for å lede andre, er at du forstår deg selv og de rammer du opererer i. Tilbakemelding og refleksjon over hvordan du best kan løse din lederrolle og daglige utfordringer er sentralt i programmet. I programmet får du også en klimaundersøkelse for din avdeling som måler jobbtilfredshet, miljø og utviklingsbehov. Nærmere 1000 ledere har deltatt, blir du den neste?

Se film om Ledelse i Front her 

Ledelse i Front Bodø 2019  

  1. samling 16. – 18. januar 
  2. samling 18. – 20. februar 
  3. samling 20. – 22. mars
  4. samling 5. – 6. september

Ledelse i Front Tromsø 2019

  1. samling 2. - 4. oktober 
  2. samling 30. oktober - 1. november
  3. samling 2. - 4. desember
  4. samling 14. - 15. mai 2020

Både nåværende og tidligere programdeltakere kan frivillig melde seg opp til eksamen i Ledelse i Front. Vi tilbyr oppgaveveiledning / skrivekurs i Bodø 7. februar 2019. Et tilbud til alle som har gjennomført Ledelse i Front og ønsker å levere eksamen. Utfylt påmeldingskjema eller spørsmål for eksamen rettes til frank.egeland@nnl.no eller telefon 402 21 411. Pris oppgis ved påmelding.  


Meld deg på Ledelse i Front her

Skjema for oppmelding til eksamen finner du her