w

Ledelse i Front

Kunnskap og energi i lederrollen

04.12.201509:23 Tore Olsen

Et praktisk lederprogram for mellom, -team,- og førstelinjeledere. 
Programmet går over 3 samlinger á 3 dager med mulighet for å oppnå 20 studiepoeng. 
Ledelse i Front tar utgangspunkt i de daglige utfordringene den enkelte leder står i.

Ledelse i Front handler om:
• påfyll av kunnskap, energi og motivasjon til din lederrolle
• å tørre å lede
• utvikling og håndtering av dine medarbeidere
• å skape bedre resultater
• å lage et godt team
• å få kunden til å velge deg
• trygghet i lederrollen
• innsikt og utvikling gjennom anerkjente personlighetsindikatorer
• erfaringsutveksling, trening og samspill med andre ledere
• å skape orden og oversikt, prioritere og velge

En forutsetning for å lede andre, er at du forstår deg selv og de rammer du opererer i. Tilbakemelding og refleksjon over hvordan du best kan løse din lederrolle og daglige utfordringer er sentralt i programmet. I programmet får du også en klimaundersøkelse for din avdeling som måler jobbtilfredshet, miljø og utviklingsbehov. Nærmere 1000 ledere har deltatt, blir du den neste?

Ledelse i Front, Bodø 2018
1. samling 22. - 24. januar
2. samling 12. - 14. februar
3. samling 12. - 14. mars
4. samling 6. - 7. september

Ledelse i Front, Finnmark 2018
1. samling 9. - 11. april
2. samling 14. - 16. mai
3. samling 13. - 15. juni
4. samling 3. - 4. desember

Ledelse i Front, Oslo 2018
1. samling 3. - 5. september
2. samling 10. - 12. oktober
3. samling 7. - 9. november
4. samling 22. - 23. mai

Ledelse i Front, Tromsø 2018
1. samling 3. - 5. oktober
2. samling 31. oktober - 2. november
3. samling 28. - 30. november
4. samling 20. - 21. mai 2019

Både nåværende og tidligere programdeltakere kan frivillig melde seg opp til eksamen i Ledelse i Front. Utfylt påmeldingskjema for eksamen sendes til frank.egeland@nnl.no. Pris oppgis ved påmelding.Se film om Ledelse i Front her 


Meld deg på Ledelse i Front her

Søknadsskjema for opptak til eksamen finner du her