w

2 spennende lederstillinger

Ved Norsk Luftfartsmuseum

11.10.201813:18 Marlen Andersen

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø er nasjonalt museum for luftfart i Norge. Vi samler inn, tar vare på, forsker og formidler norsk luftfartshistorie, og har årlig ca. 45.000 besøkende. Vår samling utgjør en betydningsfull del av norsk kulturarv og består av gjenstander, foto, film og arkiv. Fly og flyrelaterte gjenstander utgjør kjernen og vi har i dag ca 40 hele fly. 

Økonomi- og administrasjonssjef 
Til stillingen søker vi en erfaren, strukturert og miljøskapende økonomi- og administrasjonssjef med oversikt og blikk for detaljer. Du vil få hovedansvaret for museets økonomi, administrasjon, HR/personal, markesdsføring, kommunikasjon, digitale tjenester, sikkerhet og eiendomsforvaltning. Vi ønsker oss en omgjengelig person med relevant høyere utdanning og ledererfaring, gjerne fra offentlig forvaltning, kultur, luftfart eller kunnskapssektoren. Som økonomi- og administrasjonssjef vil du få ansvaret for:

  • Overordnet hovedansvar for museets administrasjon
  • Økonomistyring, regnskap og budsjettarbeid, herunder arbeid med egeninntjening
  • Personalutvikling, HMS, lønnspolitikk, pensjon, etc
  • Personalansvar for avdeling
  • Stedsfortreder for direktør

Les mer og søk her 

Leder for samlingsavdelingen
Samlingsavdelingen har som oppgave å bygge opp og forvalte nasjonale samlinger av gjenstander, foto, arkiv, bøker og annen dokumentasjon knyttet til norsk luftfart. Det innebærer utvikling, dokumentasjon og bevaring av samlingene, samt tilgjengeliggjøring, bruk og lån. Avdelingslederen har ansvar for å lede avdelingen og å utvikle strategiarbeid. Vi søker deg med høyere museums- og /eller kulturfaglig utdanning og som har praktisk arbeidserfaring fra museums - eller kulturfaglig arbeid

Stillingen inngår i ledergruppen som har fokus på helhetlig drift av museet. Det ligger både personalansvar og budsjettansvar til stillingen. I tillegg til faglige kvalifikasjoner, blir det lagt vekt på ledererfaring og personlig egnethet.

Les mer og søk her

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med: 
- Museumsdirektør Hanne K. Jakhelln tlf. 90209533
- Rekrutterer NNL Marlen Andersen ma@nnl.no tlf 950 28 604

Norsk Luftfartsmuseum samarbeider nært med Luftforsvarsmuseet, som har hovedansvar for de luftmilitære samlingene, og frivillige. Museet står overfor spennende utviklingsoppgaver, blant annet Kald Krig museum. Vi ønsker å bygge spennende og engasjerende samlinger og gjør så mye som mulig av innholdet tilgjengelig for publikum.