w

Nordnorsk Lederutvikling

Hovedprogrammet

04.12.2015 09:24Norges mest suksessfulle topplederprogram!
Få nettverk, erfaring og verktøy direkte i din lederhverdag.

Oppstart 5. februar 2018