w

Karlsøy kommune søker rådmann

Søknadsfrist utgått

11.05.201813:09 Marlen Andersen

Ved 70° finner du det levende øyriket som ligger i Karlsøy kommune, en times kjøretur nord for Tromsø. En øy og kystkommune med omlag 2200 innbyggere. Fiskeri er hovednæringen, både når det gjelder arbeidsplasser og omsetning. I tillegg til tradisjonelle fiskebruk, drives det med fiskeoppdrett og klippfisk. Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfisk, med Portugal, Spania og Brasil som primærmarked. Kommunen ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det innebærer bl.a. redusert skatt og avskriving av studielån etter nærmere regler. www.karlsoy.kommune.no
 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Karlsøy kommune søker deg som mestrer spillet mellom politikk og administrasjon i arbeidet med å bygge videre på kommunes utviklingspotensial. Vi søker deg som er engasjert, god på organisasjonsutvikling og dyktig innen ledelse. Du er utviklings- og løsningsorientert, offensiv og nytenkende. 

Vi søker deg som:

 • Har høyere utdanning
 • Har ledererfaring
 • Har kunnskap og forståelse om offentlig forvaltning
 • Har erfaring med samfunns- og næringsutvikling

Vi ser etter en person som:

 • Er tydelig og samlende
 • Oppnår resultater gjennom dine medarbeidere
 • Evner å tenke helhetlig og vise handlekraft
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • Er en pådriver for teamutvikling og forbedringsarbeid
 • Evner å bidra til åpenhet og godt arbeidsklima
 • Jobber målrettet og strukturert og gir ansvar

Vi tilbyr en spennende lederstilling, konkurransedyktig lønn og pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger. Rådmannen bør bo i kommunen, og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med:
- Mona Pedersen (988 01 824), ordfører i Karlsøy kommune
- Marlen Andersen (950 28 604), ma@nnl.no rekrutterer i NNL

Søknadsfrist 3. juni 2018
Arbeidsted:
Hansnes

Søk på stillingen her

Det gjøres oppmerksom på at kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen. Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.