w

Rådmann Sørfold kommune

Søknadsfrist utgått

09.05.201816:39 Marlen Andersen

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med i underkant av 2000 innbyggere. Fra kommunesenteret Straumen er det 15 km til Fauske og 74 km til Bodø. Servicetilbudet er godt utbygd, og vi har full barnehagedekning. Vi har sterke næringsaktører innen industri, kraft, mineral og havbruk, med store investeringer på gang. Kommunen er aktiv tilrettelegger i denne utviklingen, og er også realfagskommune. Sørfold har status som nasjonalparkkommune og er et eldorado for friluftsliv.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og skal samordne kommunens virksomhet i samarbeid med 2 kommunalsjefer og 10 enhetsledere. Sørfold kommune søker en engasjert rådmann med fokus på strategisk planlegging, resultatledelse, god kommunal økonomi og økonomistyring.

Vi søker deg som: 

  • Har høyere utdanning
  • Har relevant ledererfaring
  • Har kunnskap og forståelse om offentlig forvaltning
  • Kan bygge gode team og organisasjonskulturer
  • Har erfaring med strategisk kompetanseutvikling

Vi ser etter en person som: 

  • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
  • Inspirerer, motiverer og ser muligheter
  • Har god personorientering med evne og vilje til lagarbeid
  • Jobber målrettet og strukturert
  • Delegerer, gir ansvar og har gjennomføringskraft

Vi søker deg som er tydelig, samlende og handlekraftig. Du mestrer spillet mellom politikk og administrasjon i arbeidet med å utvikle kommunen videre. Du ser helheten i din rolle som rådmann. Vi kan tilby en spennende lederstilling i et inkluderende samfunn og en organisasjon med godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger. Rådmannen bør bo i kommunen, og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste med navn, kjønn, sted og alder. Kandidater som særskilt ønsker seg unntatt offentlighet må begrunne dette i søknaden og vil bli kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknad om anonymitet ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen.

Henvendelser om stillingen kan rettes til: 

- rekrutterer i NNL Marlen Andersen ma@nnl.no tlf 950 28 604
- ordfører i Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth tlf 975 61 682. 

Henvendelser i en tidlig fase behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 19. august
Arbeidssted: Straumen
Søk på stillingen her 

Les mer i vår brosjyre: Velkommen til Sørfold