w

Prosjektleder Tysfjord kommune

søknadsfrist utgått

15.09.201714:48 Marlen Andersen

Dette er trolig den mest spennende prosjektlederstillingen innenfor offentlig forvaltning og samfunnsutvikling. Vi søker en person med stor personlig og faglig integritet som kan jobbe målrettet faglig og relasjonelt innen et viktig og høyt prioritert samfunnsområde.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget midler til et prosjekt for oppfølgingstiltak på bakgrunn av seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Prosjektet har vi kalt Jasska / trygg og handler om å forebygge vold og overgrep mot barn og unge.

Vi søker prosjektleder i 100 % stilling. Prosjektperioden varer ut 2019. Prosjektlederen skal ha det operative ansvaret for gjennomføring av hovedprosjektet og koordinering av en rekke delprosjekter. Fylkesmannen i Nordland har utviklet en foreløpig skisse som lister opp 5 delprosjekter; akutt beredskap og oppfølging, avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt, opplæring av barn og unge, tillitsbygging og utvikling av en helhetlig oppvekstplan. Fylkesmannens skisse finner du her.

Prosjektleder er direkte underlagt rådmannen, men vil samhandle og rapportere til en solid forankret styringsgruppe. Fylkesmannen i Nordland, Hamarøy kommune, politiet, Arran og Tysfjord kommune er representert i styringsgruppa. Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, er leder i styringsgruppa og embetet har en koordinerende rolle i arbeidet.

Vi søker en erfaren, selvstendig og handlekraftig prosjektleder med integritet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse i hovedprosjektet
 • Følge opp nødvendige delprosjekter og temagrupper
 • Bistå til å videreutvikle gode relasjoner og tillit i lokalsamfunnet
 • Sikre løpende forankring og medvirkning
 • Etablere, videreføre og sikre framdrift i prosjektarbeidet
 • Saksforberede og rapportere til rådmannen og styringsgruppa
 • Kommunikasjon og medvirkning med innbyggerne

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgere utdanning
 • Solid og dokumenterbar gjennomføringsevne og prosjektledererfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med kjennskap til det samiske samfunnet

Vi søker deg som:

 • Er samhandlings- og løsningsorientert
 • Har en særlig evne til selvstendig arbeid
 • Er en nettverksbygger med gode kommunikasjonsevner
 • Har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Inspirerer, motiverer og er nytenkende
 • Har evne og driv til å stå i motgang og krevende dager

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Hele utlysningen og elektronisk søknadsskjema finner du her 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Arne Kvensjø Rådmann tlf 971 68 596.
 • Marlen Andersen, rekrutterer NNL ma@nnl.no tlf 950 28 604