w

Vi søker

Næringssjef på Røst – toårig prosjektstilling - søknadsfrist utgått

14.09.201712:12 Marlen Andersen

Røst kommune

100 km fra fastlandet og 25 km fra nærmeste nabo i Lofoten – ligger naturperlen Røst. Med ca. 550 innbyggere og snaue 11 kvadratkilometer land er Røst kommune en av landets aller minste. Med hav på alle kanter er naturlig nok fiskeri viktigste næring, men også reiselivsnæringa har hatt en fin utvikling de senere år. Været er intet annet enn stabilt ustabilt. Tross sin beliggenhet –   kommunikasjonene til og fra øya er gode, og Røst har daglige fly- og fergeforbindelser. Mer info på  www.rost.kommune.no

Røst kommune ønsker, sammen med næringslivet på øya å satse på stedlig næring og næringsutvikling, både innen fiskeri, reiseliv, kulturbaserte næringer og på andre områder. Til å lede dette arbeidet søker vi nå en engasjert næringssjef som vil få mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med næringsliv og politisk ledelse.

Vi søker deg som har:

  • Høyere utdanning
  • Erfaring fra privat eller offentlig plan- og prosjektarbeid
  • Erfaring fra / generell innsikt i kommunal/offentlig utviklingsarbeid.
  • Gode kommunikasjonsevner - muntlig og skriftlig

Spennende arbeidsoppgaver vil bli:

  • Rådgiving og koordinering for næringsliv og nye virksomheter
  • Kontakt mot næringsliv og eksterne næringsaktører/offentlige myndigheter
  • Medvirkning og pådriver i prosjektarbeid i samarbeid mellom kommune og næringsliv.
  • Planarbeid og saksbehandling av næringssaker overfor politiske utvalg, herunder en aktiv rolle i kommunens arbeid med strategisk næringsplan.
  • Utvikling og tilrettelegging for næringsetableringer

Vi tilbyr en spennende stilling i et inkluderende lokalsamfunn og en organisasjon med et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønns-, pensjons-, og velferdsordninger. Næringssjefen bør bo i kommunen, og vi er behjelpelig med å skaffe bolig.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

Søknadsfrist 12.oktober

Søk på stillingen her