w

Gelddolaš jođiheaddjevirggit akademiijas / Spennende lederstillinger i akademia

Samisk høgskole søker 2 instituttledere

28.08.201714:03 Marlen Andersen

Samisk høgskole er en statlig høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som ligger i Kautokeino. Høgskolen er inndelt i en fellesadministrasjon og tre fagavdelinger. Samisk høgskole har et internasjonalt perspektiv, og skolen har studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland. Samisk er hovedspråk både i undervisning, forskning og administrasjon, samt blant ansatte og studenter.

Instituttleder for institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap

Instituttleder
for institutt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk


Ollislaš virgealmmuheapmi sáme- ja dárogillii gávnnat dás  

Samisk høgskole søker etter en faglig solid, offensiv og inkluderende leder som evner og ønsker å være med på å utvikle Samisk høgskole som en ledende samisk og urfolksinstitusjon innen høyere utdanning og forskning.

Instituttlederne har en sentral strategisk plassering i Samisk høgskoles ledergruppe. Vedkommende skal sammen med et ledende samisk fagmiljø arbeide for å oppnå Samisk høgskoles strategiske mål og formål.

Arbeidsområde
Instituttleder har det overordnede ansvaret for all virksomheten knyttet til studie-, forsknings- og utvikling i instituttet, og for at instituttet utvikler seg i tråd med strategier, mål og vedtak. I ansvarsområdet inngår bl.a. at instituttets studietilbud og forsknings- og utviklingstiltak oppfyller gjeldende kvalitetskrav. Instituttlederen har budsjettansvar og personalansvar tilhørende instituttet.

Kompetansekrav
Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole på doktorgradsnivå, først og fremst innenfor fag som faller inn under instituttets fagfelt. Søkere med mastergrad innenfor relevante fagfelt kan vurderes dersom vedkommende lang og relevant yrkeserfaring. Erfaring fra utdannings-, forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner vil bli vektlagt.

Det kreves gode lederegenskaper. Lederen skal særlig ha gode evner til å jobbe strategisk, gjøre strategiske prioriteringer, og ha gjennomføringsevne. Det forutsettes at vedkommende har en inkluderende lederstil. Samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. En bred erfaring innen ledelse skal dokumenteres. Personlige egenskaper vektlegges i vurderingen.

Mer informasjon om stillingene kan gis av:

- Rektor Gunnvor Guttorm, tlf. + 47 78448455 /+ 47 90470193 Guttorm@samiskhs.no
- Direktør Johan Ailo Kalstad, tlf. + 47 78448686/ + 47 95245568 johanamk@samiskhs.no
- Personalsjef Anne Merete M. Sara, tlf. +47 78 44 84 56 / +47 414 75 387 Anne-Merete-M.Sara@samiskhs.no

Søknad med CV og dokumentasjon sendes elektronisk via jobbnorge