w

Nordnorske ledere møtte næringsliv i Murmansk

Tidligere Ledelse i Front deltakere på studietur

18.12.201611:22 Marlen Andersen

8 nordnorske ledere har sammen med NNL vært i Murmansk for å utveksle erfaringer med ledere i russisk næringsliv. På studieturen har lederne fått et innblikk i hvordan russiske ledere i tilsvarende bransjer bedriver ledelse, forteller veileder Kirsti Lervoll.

Prosjektet er støttet av det norske Barentssekretariatet, og målet med studieturen var å knytte kontakter og bekjentskap, som leder til økt forståelse og kunnskap om Russland.

I løpet av oppholdet besøkte de 4 ulike bedrifter, som resulterte i ønske om flere møter og potensielle samarbeid på tvers av grensene. –Et ønske fra både Barentssekretariatet og NNL var at lederne skulle møte potensielle samarbeidspartnere for sine bedrifter, og knytte relasjoner i en tid der det er vanskelig mellom Russland og Norge. At det faktisk skjedde synes NNL og de som var med i prosjektet er særdeles positivt. 

Fra venstre: Roy Arne Rotnes, Anja Salo, Harald Frantzen, Anne May Olli, Arnt Edmund Ofstad, Kirsti Lervoll, Remi Tuven, Kine Lilleeng, Lars Georg Fordal, Lasse Wangberg.

Jonas Sjøkvist Karlsbakk / Barentssekretariatet