w

Nova Sea søker Produksjonssjef Sjø

Søknadsfrist utgått

05.10.201814:14 Marlen Andersen

Som produksjonssjef i Nova Sea vil du ha biologi- og budsjettansvar for hele sjøproduksjonen. Du er en tydelig leder som motiverer og skaper samhold. Dine produksjonsenheter er spredt på et areal som tilsvarer 10% av norskekysten som igjen krever god struktur, planlegging samt bruk at digitale hjelpemidler. Utstrakt reisevirksomhet må påregnes.

Du være en viktig ressurs i selskapets ledergruppe. Du rapporterer til daglig leder og vil sammen med ledergruppen i Nova Sea og din sjøavdeling, fortsette å jobbe med Nova Seas strategiske mål og jobbe for kontinuerlig utvikling og forbedringer. Vi ønsker at du har et bredt nettverk til både offentlige myndigheter, leverandører og andre aktører i næringen. Du har i tillegg god erfaring med biologisk produksjon innenfor akvakultur samt produksjonsstyringssystemer.

Nova Sea AS er en av Nord-Norges største oppdrettsaktører. Våre 250 dyktige medarbeidere forventes i 2018 å stå for produksjonen av laks til en samlet verdi på ca. 2,6 milliard kr. Oppdrettsaktiviteten er lokalisert på Helgelandskysten, med anlegg fra Vega i sør, til Gildeskål i nord.

Konsernet har samdrift med Tomma Laks AS og Vega Sjøfarm AS og produserer årlig 50 000 tonn laks som slaktes, fileteres og selges fra vårt hovedkontor og industrianlegg på Lovund i Lurøy kommune.

Nova Sea AS er integrert i hele verdikjeden fra stamfisk til marked. Vi kontroller i tillegg støttefunksjoner innen rensefisk, brønnbåt og serviceselskap. Vi har et godt samarbeid med andre havbruksaktører i regionen og er medlem i The Global Salmon Initiative (GSI). Gjennom dette forpliktende samarbeid jobber vi for å gjøre næringen mer bærekraftig. Dette omfatter blant annet mål om ASC sertifisering av våre oppdrettslokaliteter innen 2020.

Noe for deg?
Nova Sea tilbyr deg en fantastisk spennende jobb med gode betingelser. Engasjerte og dyktige kollegaer, gode forsikrings og pensjonsordninger samt muligheter for personlig utvikling. Vi ønsker veldig gjerne at du vil komme og bo sammen med oss på vakre Lovund i Lurøy kommune. For spørsmål må du gjerne kontakte: Marlen Andersen i NNL for en uforpliktende prat ma@nnl.no tlf 950 28 604  

Gir plass til nye krefter:

«Ætte å ha vørre me å bygg opp sjøproduksjonen i Nova Sea sian 1985, ønsk e no å trapp litt ned»

Odd Stensland har siden 1985 vært med på å bygge opp sjøproduksjonen i Nova Sea til å bli blant den aller beste i landet. «Odd har gjort en utmerket jobb og fortjener litt roligere dager på slutten av sin arbeidstid i selskapet» humrer daglig leder Odd Strøm. 

«Jeg kommer til å fortsette i selskapet men i en annen funksjon og forhåpentligvis litt færre baller i luften» sier Odd Stensland med et glimt i øyet. «Jeg kan love en ting, at ingen dager er like. Det er også grunnen til at dette er en slik fantastisk næring». Sier Odd Stensland.

Søknadsfrist: 28. oktober 
Les mer og søk på stillingen her