w

Indikatorer

Arbeidspsykologiske verktøy - som fungerer i praksis

04.12.201510:11 Tore Olsen

NNL har siden 1988 brukt arbeidspsykologiske verktøy som en integrert del av alle faste lederprogrammer og bedriftsinterne oppdrag. Over 25 år med aktiv bruk av indikatorer og kartleggingsverktøy som hjelpemidler i leder- og organisasjonsutvikling har gitt oss viktig erfaring med hva som er virkningsfullt og fungerer i praksis.

Vi så tidlig et behov for å tilpasse og videreutvikle de indikatorer og verktøy som var tilgjengelige i det norske markedet. Vi utviklet derfor egne verktøy som er grundig utprøvd i praktisk arbeid i våre programmer. Felles for våre egenutviklede verktøy er at det lages pedagogiske opplegg med tilhørende arbeidsoppgaver, tilleggsstoff og temahefter til våre kunder. 

Ta kontakt for priser og tilbud på våre indikatorer og kartleggingsverktøy. Vi skreddersyr opplegg til hver enkelt kunde for maksimalt utbytte og læringseffekt.

  • Klimaundersøkelse - kartlegger arbeidsmiljø
  • LSI 360 - Lederstilindikator - Tilbakemeldinger på lederstil
  • MAP - Multi Analyse Profil - vårt mest omfattende testvektøy
  • MAP Type - Typeforståelse og preferanser

Vår utviklingsleder Vebjørn Fagernes har deltatt i arbeidet med utvikling av det faglige rammeverket for sertifisering av tester og brukere av tester. Dette rammeverket er nå formalisert i et samarbeid mellom Det Norske Veritas og Psykologforeningen. Vi støtter fullt opp om kravene til tester, kravene til testbrukere og sertifiseringsordningen til DNV. Vi forplikter oss til å bruke de standarder og psykrometriske krav som er fastsatt på alt materiell som utvikles i egen regi