w

Organisasjonsutvikling

Vi skreddersyr bedriftsinterne programmer

04.12.201510:11 Tore Olsen

Arbeid med helhet og kompleksitet er vårt varemerke. Vi tror ikke det finnes enkle løsninger på kompliserte spørsmål. Vi tror heller ikke at komplisert er det samme som vanskelig – eller uløselig.

Vårt fremste fortrinn er en involverende arbeidsform i alle deler av organisasjonen. Vi erfarer gang på gang at klargjøring av ansvar og oppmerksomhet på sentrale sammenhenger, gir resultater. Både for kundene, medarbeiderne, organisasjonen og til syvende og sist på bunnlinja.

nnl er ikke låst til en metode, vi skreddersyr programmer i samarbeid med kunden. Ingen virksomheter er like. nnl har gang på gang vist at vi gjennom å jobbe med folk og kultur i den sammenhengen de står i - øker evnen til å løse oppdrag på en bedre måte. I bunnen av dette arbeidet ligger tredve års systematisk erfaring. Vårt møte med kunden starter derfor ikke på «null», - det starter med håndverkeres kunnskap om hvordan en ny prosess skapes sammen med en ny oppdragsgiver – hver gang. I dette møtet utvikles program og prosesser som er forankret i visjon og verdier, i strategi og kultur med fokus på hva vi er til for og hvordan vi skal lykkes med våre ulike oppdrag.

nnl går fra helhet til deler og tilbake til helheten igjen. nnl arbeider med produksjonsprosesser, verdikjeder og organisering – og mest av alt: Vi arbeider med folk! nnl er stadig i bevegelse, på jakt etter ny kunnskap, ny metode og nyttig forbedring. Vi har ingen oppskrift på godt lederskap og vi vet at fremtiden krever andre løsninger enn de vi er kjent med i dag.

nnl er opptatt av medarbeiderskap og samspill. Det handler om å utvikle hver enkelt til den beste versjonen av seg selv. Vi tror ikke på individuelle vinnerresepter. Lag lykkes best som lag.