w

Nettverk

- det begynner når det slutter!

04.12.201509:43 Tore Olsen

Nettverkstanken har vært sentral i NNL helt siden det første Hovedprogrammet ble gjennomført i 1988. Vi legger til rette for at ledere kan samles om det de har felles, får mulighet til å drøfte tvil og tro, ta opp vanskelige spørsmål og få synspunkter på disse. Gjennom årenes løp har NNL-nettverket vokst seg stort og landsomfattende, og bygger på relasjoner etablert gjennom Hovedprogrammet, Ledelse i Front og Opptur. Mange kull og grupper møtes regelmessig til sosiale og faglige sammenkomster og studiereiser også etter endt program. 

Som en del av nnl-nettverket får du:

  • nettverkstreff med faglig påfyll og læring
  • personlig utvikling i samspill med andre
  • spennende opplevelser og oppdagelser
  • studieturer
  • konserter