w

MAP - Type

Et presist og nyttig profilverktøy

14.03.201609:17 Marlen Andersen

MAP Type er en av modulene i MAP, og er velegnet for bruk innen personlig utvikling, kommunikasjon og teambygging.
MAP Type måler hvordan deltakeren henter og opprettholder sin energi, hvordan de tar inn informasjon, hvordan de foretar beslutninger og hvordan de forholder seg til omverdenen.

Dette måles via skalaene:
1 Ekstrovert – Introvert (E-I)
2 Sansing – INtuisjon (S-N)
3 Tenking – Følelse (T-F)
4 AvgJørelse – OpPfattelse (J-P)

Resultatet oppsummeres i en bokstavkode på 4 bokstaver, hvor 16 ulike bokstavkombinasjoner eller "typer" er mulig. Dersom deltakeren tilhører en gruppe som samtidig tar MAP Type, vil rapporten også inneholde statistikk for gruppen sammenholdt med norske normtall og fordeling på kjønn. MAP Type ble første gang tatt i bruk i 2009.