w

Lederstil indikator

En 360 graders lederstilindikator

14.03.201609:17 Marlen Andersen

Hensikten med LSI360 er å tilby en indikator/et måleverktøy, som på en oversiktlig og signifikant måte gir tilbakemeldinger på hvordan en oppleves som leder. Dette danner basis for en beskrivelse av status i dag, samt et godt grunnlag for arbeid med personlig utvikling. 

LSI360 kan benyttes til følgende:

å måle medarbeidernes opplevelse av din lederstil
å måle utviklingen av din lederstil over tid (retest)
å måle vektlegging av elementer i en ledelse/gruppe
å måle utviklingen av elementer i en ledelse/gruppe
å måle vektlegging av ledelse i en hel bedrift

LSI360 er utviklet og utprøvd av nnl i over 20 år.