w

Klimaundersøkelse

Kartlegging av arbeidsmiljø

14.03.201609:14 Marlen Andersen

Vår egenutviklede klimaundersøkelse kartlegger arbeidsmiljø i ulike avdelinger og bedriften som helhet. Vi har lang erfaring med medarbeider- og arbeidsmiljøundersøkelser, og er konkurransedyktige på pris.

Klima-verktøyet vårt er web-basert og tar relativt kort tid å besvare. Vi tilbyr rask sammenstilling av resultater, etterarbeid og konsulenttjenester med muligheter for dypdykk dersom undersøkelsen skulle avdekkes problemområder som bør håndteres. En av de store styrkene til Klimaundersøkelsen er muligheten for sammenligning med andre selskaper som gjennom tiden også har besvart undersøkelsen. Dette bidrar til å gi mening til resultatene fra din avdeling eller din bedrift.

Integrert i undersøkelsen er også en vurdering av lederne i de enkelte avdelinger eller toppledelsen, samt beregning av følgende fire indekser:

  • Ledelse
  • Forhold til kolleger
  • Selvoppfatning (eller egen opplevelse av bedriftens omdømme)
  • Vurdering av bedriften som arbeidsplass

Resultat fra Klimaundersøkelsen oppleves som veldig nyttige innspill til endringsprosesser i avdelinger eller bedrifter som helhet. Alle indekser og svar er sammenholdt med normtall for norske bedrifter. Klimaundersøkelsen har vært i bruk i over 10 år, og har i løpet av denne tiden gjennomgått flere justeringer og forbedringer for å best mulig passe norske bedrifter.