w

Historie

NNL fyller 30 år

04.12.201509:56 Tore Olsen

Året 1985 ble ideen om Nordnorsk Lederutvikling til. Banksjef Erik Schilbred hadde en drøm om å samordne ressursene som fantes når det gjaldt ledelse. Han så for seg et tilbud som tok vare på det beste i norsk og internasjonal ledelse, samtidig som det var tilpasset de spesielle karaktertrekk man fant i nord-norsk næringsliv. Interessen for å være med på etableringen var upåklagelig, 10.juni 1986 var 34 stiftere representert på stiftelsesmøte. Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling var et faktum.

Stifterne var bedrifter, banker, fylkeskommuner, kommuner, høgskoler, forskningsinstitusjoner og universitet i landsdelen. De ønsket å utvikle ny kompetanse, og skape en sterkere kobling mellom akademia og næringsliv. 

Hovedprogrammet var og er fortsatt bærebjelken i NNL. Etter det aller første programmet var tilbakelagt konkluderte styret i sin årsmelding med at «erfaringene var meget gode, og videre at vi har nådd målsetningen om å skape et topplederprogram av høy kvalitet». I dag 30 år etter blir slagordet «Du må ha vært der for å forstå» blitt en klassiker av deltakere som har vært gjennom Hovedprogrammet.

Ulf Hallan var administrerende direktør fra 1987 til 2005, Stein Markussen var konstituert direktør i ett år til Kåre Geir Lio overtok direktørrollen i 2006. Vebjørn Fagernes har i alle år vært en del av NNL- som gründer, styreleder, programleder og veileder. For sitt allsidige arbeid innenfor lederutvikling har Vebjørn mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull.

NNL- ånden fortsatt sterk og sentral.
En av suksesskriteriene for at NNL er et anerkjent miljø innen ledelse er et sterkt fokus på å skape troverdighet innen fagområdet ledelse. NNL har vært tro på at det å utvikle noe eget, basert på egne erfaringer og tilpasset den enkelte bedrift er det som fungerer. Lederutvikling er ikke noe som skjer på et kurs, med ved arbeid i bedriften og med hvert enkelt menneske. NNL tenker helhet, vi er tro mot en balansegang mellom prosess og struktur. En oppskrift som krever tid og modning for å fungere og utvikles. Vi har alltid lagt vekt på godt materiell og metoder som fungerer i praksis. Med aktivitetsbasert pedagogikk tar vi utgangspunkt i deltakernes egen erfaring og aktuelle lederhverdag. Vårt arbeid er befestet i verdibasert ledelse og bygger på humanistiske idéer. 

Fra å være en stiftelse med 2 ansatte i 1986, har NNL i dag 16 ansatte. Med svært erfarne medarbeidere er vi i dag blant Norges sterkeste fagmiljø innen ledelse. I 30 år har vi arbeidet med å fremme, tilrettelegge og drive lederutvikling over hele landet. Tusenvis av ledere har gjennom disse årene tatt seg tid til å fordype seg i sitt fag – ledelse – gjennom våre programmer.

Vår ypperste definisjon om ledelse er at «Ledelse er å skape en verden folk gjerne vil tilhøre». Vi tenker at ledelse er et håndverk. Du blir ikke en god leder bare av å sitte på skolebenken og lese god ledelseslitteratur. Godt lederskap kommer med erfaring, og erfaring kommer gjennom øvelser, prøvelser, refleksjon, vurdering, læring og nye erfaringer. Underveis for å bli en mester i ledelse, lærer vi først og fremst gjennom handling og stadig evaluering av vår praksis – alene og sammen med andre.

Kultur og opplevelse har alltid vært viktig i våre programmer. Vi byr på spennende og overraskende programopplevelser, og legger til rette for gode møteplasser og aktiviteter. All vår aktivitet skal farges av gode opplevelser og høy faglig kvalitet i samspill mellom og nærheten til kultur og natur. 

Nettverkstanken har vært sentral i NNL helt siden det første Hovedprogrammet ble gjennomført i 1988. Vi legger til rette for at ledere kan samles om det de har felles. Gjennom årenes løp har nnl-nettverket vokst seg stort og landsomfattende, og bygger på relasjoner etablert gjennom Hovedprogrammet, Ledelse i Front og Opptur. Mange kull og grupper møtes regelmessig til sosiale og faglige sammenkomster og studiereiser også etter endt program. 

- det begynner når det slutter!