w

Vebjørn Fagernes

Utvikling

17.12.201508:59 Tore Olsen

Vebjørn har i alle år vært med i nnl - som gründer av stiftelsen, styreleder, programleder, veileder og med særlig ansvar for utviklingsarbeidet. Hans hovedinteresser ligger innenfor verdibasert ledelse og tjenende lederskap, intuisjon og kreativitet, personlighetspsykologi, psykometri og testutvikling. For sitt allsidige arbeid innenfor lederutvikling har Vebjørn mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull!

Vebjørn har lang universitets- og høgskolebakgrunn, og har erfaring fra stillinger som studiesjef, assisterende universitetsdirektør, rektor og foreleser i innovasjon og endringsledelse. Vebjørn er utdannet cand.real., med videreutdanning i pedagogikk, organisasjonspsykologi og ledelse. Han er sertifisert på et 20-talls tester og arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy, og innehar kompetansesertifikat fra Det Norske Veritas som bruker av denne type verktøy.

Mobil: 905 24 079  
E-post: vebjorn.fagernes@nnl.no