w

Erik Nerva

Utviklingsleder

17.12.201508:55 Tore Olsen

Erik er imøtekommende og omgjengelig. Han har sans for mønster og helhet og er opptatt av å forstå mennesker og samspill. I NNL jobber Erik særlig med test- og lederutvikling.

Eriks faglige hovedinteresser ligger innenfor psykometri og sosial-kognitiv psykologi. Han er opptatt av metodisk måling av mentale trekk og egenskaper, og tror på forskningsbasert bruk av arbeidspsykologiske testverktøy som hjelpemiddel i beslutningsprosesser. Han har mastergrad i psykologi fra UiT, med spesialisering i beslutningstaking og risiko-vurdering. Han verdsetter systematisk, analytisk og metodisk jobbing, er engasjert i sitt fagfelt og har en god fremstillingsevne. 

Erik er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy, og er DNV GL-sertifisert testbruker. 

Telefon: 75 58 81 80 
Mobil: 917 84 484    
E-post: Erik.Nerva@nnl.no