w

Kirsti Lervoll

Programleder, markedsansvarlig Troms og Finnmark

17.12.201508:54 Tore Olsen

Kirsti er programleder og jobber med marked, salg og veiledning. Hun har kontorsted i Tromsø.

Kirsti er god på strategi og utvikling. Hun er opptatt av å lete etter den enkeltes potensiale for utvikling, og jobbe systematisk og målrettet for å skape resultater. Hun er utdannet spesialpedagog, og har mange års erfaring fra arbeid i Tromsøskolene som lærer, og senere som rådgiver i Tromsø kommunes konsultasjonsteam KUTT. Hennes særlige kompetanse er endringsledelse og systemperspektiv. De siste årene har hun vært daglig leder og festivalsjef for den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu, og kan vise til gode resultater for festivalen. 

Kirsti har tilleggsutdanning innen praktisk ledelse, konfluent pedagogikk og gestaltveiledning, og er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy. 

Telefon: 755 88 180
Mobil: 975 29 379  
E-post: kirsti@nnl.no