w

Olaf Havdal

Programleder

17.12.201508:52 Tore Olsen

For Olaf er det viktig at alle utviklingsprosesser er skreddersydd og gir resultater.  Dette søker han å oppnå i møtet med kunden, ved å være tett på og presis og nøyaktig i prosessarbeidet. Olaf har fulgt nnl siden 1988, og er en av våre mest erfarne medarbeidere.  Han har en rekke år vært veileder på Hovedprogrammet, og har vært med å utvikle og gjennomføre nye konsepter som Opptur.  

Han har tidligere arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling i helsevesenet, og har lang erfaring med å gjennomføre komplekse prosesser i organisasjoner både fra rollen som ekstern rådgiver og intern pådriver. Olaf er utdannet pedagog, med tilleggsutdanning innenfor økonomi, ledelse, veiledning, filosofi og samfunnskunnskap.

Telefon 75 58 81 80  
Mobil 971 26 035  
E-post olaf.havdal@nnl.no