w

Kjetil Bones

Programleder

04.12.201509:53 Tore Olsen

Kjetil ivrer for utvikling og tror på klare mål for å oppnå reell endring i bedriftskulturer, hos enkeltmennesker og hos ledere. Med mange år bak seg som leder innen luftfart, maritim sektor og fra miljø- og gjenvinning har han erfaring i å håndtere komplekse prosesser og skape resultater.

I tillegg til utdanning innen samfunnsplanlegging, sikkerhetsstyring og ledelse har Kjetil bred politifaglig bakgrunn med
operativ- og strategisk analyse som spesialfelt. Kjetil er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy.

Kjetil er programleder og har kontorsted i Tromsø.

Telefon: 755 88 180
Mobil: 901 90 312
E-post: Kjetil@nnl.no