w

Kåre Geir Lio

Programleder

04.12.201509:49 Tore Olsen

Som programleder setter Kåre Geir retning ut fra troen om at det ikke finnes et endelig svar på hva ledelse er, eller hvordan det skal utøves. Ledelse er situasjonsbestemt og personavhengig, og gjennom våre programmer ønsker Kåre Geir å utvikle selvtillit, mot og selvfølelse hos våre programdeltakere. Han er programleder i nnl, og siden 1997 har Kåre Geir ledet utallige programmer og prosesser innenfor leder-, organisasjons- og medarbeiderutvikling.

Han benyttes ofte som foredragsholder, og han har også stått for utviklingen av vårt nye lederprogram Opptur. Kåre Geir har mangeårig erfaring som lærer i barne-, ungdoms- og videregående skole. Han var trener og leder på elitenivå i håndball i mange år.

Han er utdannet adjunkt fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Telemark, har tilleggsutdanning innen gestaltpsykologi og er sertifisert bruker av arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy.

Telefon: 75 58 81 80  
Mobil:913 99 133  
E-post lio@nnl.no