w

Stein Markussen

Administrerende direktør

04.12.201509:47 Tore Olsen

Å se etter det særegne i hvert menneske, hver kultur og hvert oppdrag er grunnlaget for Steins arbeidsform. Han tror også at resultater best skapes ved å jobbe systematisk og prosesskreativt over tid. Stein har lang erfaring som programleder, fra alle våre lederutviklingsprogrammer og gjennom ulike typer bedriftsinterne programmer, og siden 1995 som nestleder.  Han benyttes ofte av våre kunder som diskusjonspartner og foredragsholder.

Før Stein begynte i nnl jobbet han blant annet som tiltakskonsulent, prosjektleder og administrasjonssjef. Han har også fungert som styremedlem og styreleder i en rekke virksomheter. Han har sin utdanning innenfor økonomi og samfunnsfag, med tilleggsstudier i ledelse, endringsledelse, konfluent pedagogikk og gestaltpsykologi.

Stein er sertifisert bruker av en rekke arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy.

Telefon: 75 58 81 80    
Mobil: 957 55 278  
E-post:stein.markussen@nnl.no