w

Barbro Holand

Administrativ leder

04.12.201509:46 Tore Olsen

Barbro er opptatt av å skape et godt felleskap, preget av velfungerende fasiliteter og gode leveranser - til beste for både kunder, samarbeidspartnere og kolleger. Hos oss er Barbro involvert i ulike oppgaver i driften. Hun har et særlig ansvar for økonomi, nettverk og eiendom. Barbro har lang fartstid i nnl, og har vært ansatt siden 1996.

Hun er utdannet økonom og revisor fra Høgskolen i Nordland, med tilleggsutdanning i miljøledelse. Besitter også en mastergrad innen økologisk økonomi og etikk. Barbro er sertifisert bruker av ulike arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy.

Telefon: 755 88 180  
Mobil: 901 32 008
E-post: barbro.holand@nnl.no